صفحه‌ی اول » تلویزیون سئحراما (صفحه 2)

تلویزیون سئحراما

۳۸۲ ثانیه افسون پاییز در طبیعت کلیبر + دانلود ویدیو

پاییز که فرا می‌رسد، طبیعت در کلیبر، جلوه‌ی دیگری از افسون‌گری خویش را به نمایش می‌گذارد. رخسار طبیعتِ پهناور شهر، پیش از آن‌که به سپیدی زمستان تن بدهد، رنگ‌های گرم بر تن برگ‌های خیس و شبنم‌زده‌ی خود می‌پوشاند و هوش از سر هر رهگذر بینایی می‌برد...

دنباله‌ی خبر